Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

SA 8000


SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trá́ch nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. Hiện nay đã ban hành phiên bản mới SA 8000:2008.

SA 8000 được Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế thuộc Hội đồng Ưu tiên kinh tế (CEP) xây dựng dựa trên các Công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em và Tuyên bố Toàn cầu về Nhân quyền. Hội đồng Công nhận Quyền ưu tiên Kinh tế là một tổ chức phi Chính phủ, chuyên hoạt động về các lĩnh vực hợp tác trách nhiệm xã hội, được thành lập năm 1969, có trụ sở đặt tại Mỹ.

Tiêu chuẩn SA 8000 có thể áp dụng cho các Công ty ở mọi qui mô lớn, nhỏ ở cả các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển.

Lợi ích của việc áp dụng:

  • Hình ảnh mẫu mực về sử dụng lực lượng lao động của xã hội.
  • Yếu tố cần phải có để thâm nhập vào thị trường Âu, Mỹ.
  • Tăng năng suất nhờ giảm chi phí liên quan tới các vấn đề xã hội.
  • Nâng cao mối quan hệ với khách hàng.
  • Nâng cao lòng nhiệt thành và tận tụy của các cán bộ công nhân viên.
  • Dễ dàng thu hút được lao động có trình độ cao.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes