Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC)


Nhóm kiểm soát chất lượng (QCC), một trong những đặc thù của kiểm soát chất lượng theo phong cách Nhật Bản, nhấn mạnh vào tính nhân bản trong công việc. Triết lý của QCC là: “Mọi ng ười sẽ quan tâm và tự hào hơn nữa về công việc nếu họ có quyền tham gia vào việc quyết định đến công việc hay cách thức tiến hành công việc của mình”. Hoạt động của QCC mang lại những lợi ích thiết thực và lâu dài, góp phần quan trọng xây dựng nên nền văn hoá công ty.

Lợi ích của việc áp dụng:

Nâng cao khả năng quản lý và lãnh đạo cho quản đốc, đốc công và động viên mọi người tham gia để không ngừng tiến bộ, đóng góp cho sự cải tiến và phát triển của công ty.
Nâng cao ý thức của người lao động, tao ra môi trường làm việc trong đó mọi người không những chỉ ý thức về vấn đề chất lượng mà còn biết chủ động giải quyết vấn đề tồn tại để cải tiến chất lượng.
Tạo những hạt nhân để thực hiện chủ trương, chính sách do lãnh đạo đề ra nhằm không ngừng nâng cao chất lượng.

Những yếu tố cơ bản của hoạt động nhóm chất lượng

  • Tự nâng cao trình độ:
  • Hoạt động tự nguyện
  • Hoạt động theo nhóm
  • Động viên mọi người tham gia
  • Áp dụng các kỹ thuật kiểm soát chất lượng
  • Nhóm chất lượng bắt nguồn từ nơi làm việc
  • Làm cho hoạt động nhóm chất lượng tồn tại lâu bền
  • Cùng nhau phát triển
  • Sự sáng tạo
  • Ý thức về chất lượng, về những vấn đề tồn tại và ý thức về sự cải tiến

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes