Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC)


Kiểm soát quá trình bằng kỹ thuật thống kê (SPC) được xem là công cụ để nắm bắt thực tế trên cơ sở các dữ liệu thu thập. Ứng dụng SPC giúp công ty cải tiến qui trình hoạt động và chất lượng của sản phẩm. SPC không chỉ dùng để kiểm soát quá trình tạo ra sản phẩm hiện tại mà còn giúp đọc được xu hướng của quá trình đó. Đây là những công cụ rất hữu ích mà công nhân có thể sử dụng trực tiếp.

Các công cụ kiểm soát chất lượng (sử dụng với số liệu định tính và định lượng):

 • Phiếu kiểm tra (Check sheet): được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu.
 • Biểu đồ Pareto (Pareto Chart): minh họa hiện tượng và nguyên nhân cùng tần suất tích lũy.
 • Biểu đồ nhân quả (Cause-Effect diagram): mô tả mối liên hệ giữa các đặc tính mục tiêu và yếu tố ảnh hưởng.
 • Biểu đồ phân bố (Histogram): mô tả các yếu tố biến động.
 • Biểu đồ kiểm soát (Control chart): được sử dụng để kiểm tra sự bất thường của quá trình dựa trên sự thay đổi các đặc tính.
 • Biểu đồ phân tán (Scatter diagram): mô tả mối quan hệ giữa hai biến trong phân tích bằng số.
 • Phương pháp phân vùng (Stratified diagram): tìm ra nguyên nhân của khuyết tật.
 • Biểu đồ tương đồng (Affinity diagram): phân tích vấn đề dựa trên cảm giác.
 • Biểu đồ quan hệ (Realation diagram): phân tích vấn đề dựa trên logic.
 • Biểu đồ ma trận (Matrix diagram): phát hiện mối quan hệ giữa mục tiêu và chiến lược, giữa giải pháp và khả năng thực hiện.
 • Phân tích dữ liệu theo phương pháp ma trận: tìm ra mức độ ưu tiên cho các giải pháp.
 • Biểu đồ cây (Tree diagram): được sử dụng để phân tích nguyên nhân.
 • Biểu đồ mũi tên (Arrow diagram): xác định rõ nguyên nhân của vấn đề nhằm tăng hiệu quả hoạch định giải pháp.
 • Sơ đồ quá trình ra quyết định: công cụ lập kế hoạch và dự báo.

7 nhận xét:

Unknown nói...

tôi rất quan tâm đến PSC. vì nó rất cần cho công việc của tôi (QC). ADD có thể gửi cho tôi xin tài liệu tham khảo thêm được không? chân thành cảm ơn! (kien3012@gmail.com)

Unknown nói...

tôi rất quan tâm đến PSC. vì nó rất cần cho công việc của tôi (QC). ADD có thể gửi cho tôi xin tài liệu tham khảo thêm được không? chân thành cảm ơn! (kien3012@gmail.com)

Unknown nói...

Em cũng rất quan tâm đến SPC. Mong add có thể gửi cho em ít tài liệu để tham khảo với ạ. Em cảm ơn nhiều. Thuanle1208@gmail.com

Unknown nói...

các công cụ này được tích hợp trong minitab nhé các anh chị thử đêm về xài thử đủ hết luôn .

Unknown nói...

Công việc của e cũng cần tới PSC, và e đang tìm hiểu về nó. ADD có thể cho e xin tài liệu được ko ạ. E cám ơn rất nhiều ạ.
hoangtrang52hd@gmail.com

Mr Khoat nói...

Mình rất quan tâm đến PSC. Vì trong công việc của cần sử dụng nhiêu. ADD có thể gửi cho Mình xin tài liệu tham khảo thêm được không? chân thành cảm ơn! (dinhkhoat.bn1@gmail.com)

Thuong nói...

Công việc của em cần sử dụng nhiều SQC. Ad có thể gửi cho e xin tài liệu thâm khảo thêm được không? Em cảm ơn

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes