Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp ô tô theo tiêu chuẩn ISO/TS 16949 (QM.16949)


Bộ tiêu chuẩn ISO/TS 16949 được xây dựng bởi Hiệp hội Ô tô Quốc tế (IATF), Hiệp hội các nhà sản xuất Ô tô Nhật Bản (JAMA) và Uỷ ban Kỹ thuật của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (ISO/TC 176).

Mục đích nhằm chuẩn hoá các yêu cầu về quản lý chất lượng trong ngành công nghiệp Ô tô, được áp dụng đối với các nhà cung ứng trong lĩnh vực này trên toàn thế giới.

ISO/TS 16949 dựa trên nguyên tắc tiếp cận theo quá trình, đưa ra các yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng ổn định trong toàn tổ chức

Lợi ích của việc áp dụng:

  • Chất lượng quá trình và sản phẩm được đảm bảo.
  • Cải thiện thời gian giao hàng.
  • Đáp ứng yêu cầu bắt buộc của các nhà sản xuất Ô tô là thành viên của IATF.
  • Thay thế đánh giá của bên thứ 3 đối với hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 khi được chứng nhận phù hợp ISO/TS 16949.
  • Cho phép tổ chức được cập nhật chuyển đổi từ QS 9000; VDA 6.1,… trong những lần đánh giá giám sát định kỳ bởi tổ chức chứng nhận được sự đồng ý của IATF.

Các bước thực hiện:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes